Pobierz > Filmy szkoleniowe > Narzędzia do rysowania kot
Film szkoleniowy: Narzędzia do rysowania kot
Tytuł: 01. Dopasowanie LUW do wskazanej koty wysokosciowej
  • 01. Dopasowanie LUW do wskazanej koty wysokosciowej
  • 02. Przenoszenie kot wysokościowych z BestCADa do EXCELA z sortowaniem po X
  • 03. Przenoszenie kot wysokościowych z BestCADa do EXCELA
  • 04. Rysowanie kot w BestCADzie w oparciu o dane z EXCELA w układzie prostokątnym
  • 05. Rysowanie kot w BestCADzie na podstawie danych z EXCELA w oparciu o układ osi
  • 06. Dodawania stałej wartości do wskazanych kot wysokościowych
  • 07. Określenie wysokości na mapie w punkcie pomiędzy dwoma punktami o znanej wysokości
  • 08. Wstawienie koty wysokościowej na rzucie z góry